webinar register page

Sophos Network Security Product Update
Trong quý 4, Sophos sẽ ra mắt nhiều sản phẩm và tính năng mới: Sophos Switch, ZTNA, Central Sd-WAN VPN Orchestration, XGS v19 EAP...

Trong Webinar, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý đối tác các tính năng mới cũng như các thông tin cần lưu ý của các sản phẩm này.

Người trình bày:
• Lê Hoàng Vũ – Security Solutions Engineer

Thông tin chia sẻ:
• Central SD-WAN Orchestration
• Sophos Firewall OS v19
• ZNTA
• Sophos Switch and Wireless
• Q&A
• Minigame và quà tặng

Nov 4, 2021 09:30 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vu.Le@Sophos.com.